Odvolanie II.stupna PA

 
V zmysle § 26 ods. 3 písm. b) zákona NRSR č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami Mesto Nová Dubnica  dňa 10.9.2019 o 13:00 hod. odvolalo
II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Nová Dubnica. 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.