04.09.2017_Slávnostné zahájenie školského roka


Letné prázdniny sa už definitívne skončili a všetci školáci zasadli opäť do svojich lavíc.
Základná škola na Ulici Janka Kráľa každoročne pripravuje pre svojich žiakov slávnostné
otvorenie nového školského roka. A preto sa v kine Panorex v pondelok 4. septembra zišli
žiaci spolu s pani učiteľkami, riaditeľom školy Mgr. Martinom Staňom a primátorom mesta
Ing. Petrom Marušincom. Na úvod privítal nových prváčikov riaditeľ školy a po ňom sa všetkým
prítomným prihovoril aj primátor mesta, aby poprial žiakom úspešný štart do nového školského
roka 2017/2018. Nesmel chýbať krátky program žiakov školy a tanečné vystúpenie spestrilo
slávnostné otvorenie nového školského roka.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.