09.03.2017_Nová Dubnica získala hodnotné ocenenieVo štvrtok 9. Marca sa v kine Panorex konalo podujatie pod záštitou primátora
mesta Nová Dubnica.  Stretli sa na ňom členovia a zástupcovia celoslovenskej
detskej organizácie FÉNIX. Programom sprevádzal známy moderátor Patrik Herman,
dlhoročný podporovateľ FÉNIXU a hudobne všetkých zabával spevák Martin Harich.
V rámci podujatia prebehlo vyhlásenie výsledkov minuloročnej etapovej hry „Miesto,
kde žijem “ , ktorá sa týkala participácie – spolupráce medzi miestnymi samosprávami
a územnými organizáciami Fénixu. Deti sa spoznávali so samosprávou, primátormi
a starostami. Organizovali rôzne podujatia pre členov Fénixu a pre verejnosť.
Prvé miesto získalo mesto Nová Dubnica, na druhom mieste sa umiestnilo mesto
Handlová a na treťom Važec.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.