14.06.2017_Akadémia predškolákov


Každoročne sa v meste Nová Dubnica koná zaujímavé podujatie určené predškolákom
– Akadémia predškolákov. A preto  sa v stredu 14. júna zišli deti z MŠ zo všetkých eloko-
vaných pracovísk spolu so svojimi pani učiteľkami a rodičmi  pred Mestským úradom,
kde ich privítal primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Predškoláci oblečení vo farebných
pelerínach s čiapkami na hlave po slávnostnom príhovore primátora odpochodovali v
sprievode mestom, kde ich sprevádzal Dychový orchester s mažoretkami Nová Dubnica. 
Svoj pochod zakončili v kine Panorex, kde na nich čakalo slávnostné dekorovanie a krátky
kultúrny program žiakov Súkromnej ZŠ. Deti jednotlivých pracovísk vystúpili na pódium, kde
im bola odovzdaná medaila predškoláka. Slávnostné dekorovanie uskutočnili primátor mesta
a Zuzana Szonyiová – poverená výkonom funkcie riaditeľky školy.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.