26.06.2017_Primátor ocenil najlepších žiakov


V pondelok 26. júna sa v Kultúrnej besede zišli najlepší žiaci a študenti zo všetkých
novodubnických škôl. Primátor mesta Ing. Peter Marušinec po slávnostnom príhovore
ocenil najlepších žiakov. Z jeho rúk si prevzali diplom a knihu za výsledky, ktoré dosiahli
v školskom roku 2016/2017. Ich ocenenie je výsledkom celoročnej svedomitej práce,
ale aj výborným umiestnením na mnohých vedomostných, športových a talentových
súťažiach celoslovenského i medzinárodného významu.
Blahoželáme jak oceneným, tak aj pedagógom, ktorí sa pričinili o vynikajúce výsledky svojich žiakov.

Ocenenie si prevzali:

Základná škola, Janka Kráľa 1
Alica Chabadová
Natália Vranová
Filip Falath
Daniela Lichvárová

Spojená škola sv. Jána Bosca – ZŠ
Matej Kudlík
Katarína Kubíková

Spojená škola sv. Jána Bosca – Gymnázium
Jasmína Jakalová
Katarína Slimáková

Súkromná základná škola
Janka Šošovičková
Margarétka Vráblová

Základná umelecká škola Š. Baláža
Veronika Šimorová
Simona Urbánková
Sophia Balážová

Centrum voľného času
Emma UherováSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.