28.03.2017_Oceňovanie učiteľov


Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca, udelilo mesto Nová Dubnica

ocenenie pedagógom za celoživotné dielo v oblasti školstva, profesionálny prístup

vo výchove a vzdelávaní žiakov a za významný prínos v rozvoji školstva v meste.

Plaketu J. A. Komenského slávnostne odovzdal primátor mesta Ing. Peter Marušinec

týmto pedagógom:

 

Základná škola na ulici Janka Kráľa – Mgr. Ľuboslava Mozolíková

Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ – Mgr. Mária Galková

Spojená škola sv. J. Bosca, Gymnázium a Stredná odborná škola  - Mgr. Jarmila Gabrižová

Súkromná základná škola – Božena Pluhárová

Materská škola – Miroslava Fabová

Základná umelecká škola Š. Baláža – Mgr. art. Martin Košťál

Centrum voľného času – Mgr. Anna Waldeckerová


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.