28.03.2017_Slávnostné raňajky


Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka, keď žiaci i spoločnosť

ocenia ich prácu. A preto v utorok 28. marca žiaci 9. ročníka v Súkromnej základnej

škole privítali všetkých učiteľov na slávnostných raňajkách, ktoré im pripravili a

poďakovali sa im za ich prácu krásnym kvietkom. Vyjadriť úctu a vďaku pedagógom

prišiel aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec spolu so svojím zástupcom Bc. Pavlom

Pažítkom a vedúcou oddelenia sociálnych vecí a školstva na MsÚ Mgr. Zuzanou Vankovou.

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.