28.05.2019_Osadenie propagačnej lavičky v Novej Dubnici

 
V Novej Dubnici bola dňa 28.5.2019 odhalená propagačná lavička pod záštitou predsedu
Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) v Trenčíne Mgr. Juraja Gerliciho a primátora
mesta Ing. Petra Marušinca. Lavička bola osadená na Ul. Trenčianskej pri Mierovom námestí.
KOCR plánuje podobné lavičky, ktoré sú vyrobené z ekologického materiálu osadiť po celom
Slovensku v mestách s Ul. Trenčianskou, ale predovšetkým v Trenčianskom regióne. Predné
strany lavičiek sú potlačené pamätníkom Štefánikovej mohyly, Trenčianskym hradom a
Bojnickým zámkom. Pre naše mesto bola vybratá lavička s motívom Štefánikovej mohyly.
Na zadnej strane je pozdrav zo Štefánikovej mohyly pre Novodubničanov od KOCR. Na boku
tejto zaujímavej lavičky sa nachádza QR kód, ktorý po zoscanovaní mobilným telefónom
presmeruje občana na webovú stránku KOCR (www.trencinregion.sk), kde sa prehrá zvuková
nahrávka, ktorá poskytne bližšie informácie o pamiatke vyobrazenej na lavičke. Cieľom osadenia
týchto lavičiek je propagácia Trenčianskeho kraja.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.