Okienko pre primátora

06.12.2016_Kontrolný deň v Lidli


Dňa 6.12. 2016 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami spoločnosti Lidl v.o.s, ktorého cieľom bolo
odstránenie nedostatkov po otvorení prevádzky. Išlo hlavne o vyčistenie chodníkov a komunikácií ,
ktoré ostali znečistené po výstavbe obchodného reťazca Lidl. Taktiež sa jednalo o opravu obrubníkov,
ktoré boli poškodené  na chodníkoch pozdĺž cesty Dlhé diely a chodník, v ktorom spoločnosť Lidl
vykonávala prepojenie plynovej prípojky ku svojej prevádzke.

čítať viac

06.12.2016_Preberanie investičnej akcie


V roku 2015 mesto Nová Dubnica predalo budovu Amfiteátru novému majiteľovi Branislavovi Dudovi.
Mesto sa zaviazalo, že v rámci predaja opraví prístupovú cestu, ktorá ostala vo vlastníctve mesta.
Dnes 6.12. 2016 sa uskutočnilo preberanie a odovzdávanie rekonštrukcie cesty za účasti primátora
mesta Ing. Petra Marušinca.
Súčasný majiteľ budovy p. Duda zaspolufinancoval vytvorenie parkovacích miest pre svoju prevádzku.  
Týmto vznikol pohodlný a komfortný vstup jak do Amfiteátru, tak aj do prevádzky zariadenia Amfik Pub.


čítať viac

06.12.2016_Kontrolný deň v Nájomnej bytovke Letka


Dňa 6.12.  prebehol kontrolný deň v Nájomnej bytovke Letka, kde sa primátor mesta Ing. Peter Marušinec
stretol so zástupcom dodávateľa mesta , aby skontroloval stav bytovky, jeho postup prác a realizácie, tiež
aj prípravu na kolaudáciu bytovky tak, aby mesto Nová Dubnica mohlo v januári 2017 podať žiadosť o financovanie
tejto bytovky z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. V nájomnej bytovke Letka sa nachádza celkovo 48 bytov,
 1- izbové, 2 – izbové a 3 – izbové byty. Prvý nájomníci bytovky by sa mali nasťahovať do týchto priestorov už v marci 2017. 

čítať viac

06.12.2016_Posedenie pri vianočnom stromčeku


Výbor ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici pripravil pre svoje členky v kultúrnej besede tradičné posedenie pri vianočnom stromčeku.  V úvode všetkých privítala predsedníčka ZO Únie žien M. Babuková. Úsmev na tvárach prítomných vyčarili deti z MŠ elok. pracovisko Komenského sady, ktoré predviedli pásmo vianočných kolied, pesničiek a tanca. Členky únie žien prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec a zástupca primátora Bc. P. Pažítka. Primátor ich v krátkosti oboznámil so súčasnými aktivitami vedenia mesta, informoval o zámeroch na najbližšie obdobie a odpovedal na položené otázky.

čítať viac

30.11.2016_Mikuláš v Dome dôchodcov 2016


V posledný novembrový deň mali dôvod na radosť naši najstarší občania v dome dôchodcov. S predstihom ich prišiel navštíviť Mikuláš a okrem sladkých dobrôt im priniesol aj bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarali deti z MŠ Kukučínova, z CVČ a zo Spojenej školy sv. Jána Bosca. Krásne blížiace sa vianočné sviatky prišiel popriať našim občanom aj primátor mesta, Ing. Peter Marušinec a slávnostný prípitok predniesol  dôstojný pán Jozef Sliepka.

čítať viac

28.11.2016_Mikulášsky balíček dostal aj primátor mesta


Mikulášske posedenie pravidelne pripravuje pre svojich členov aj Združenie pre deti s mentálnym postihnutím. Do vyzdobenej sály  kultúrneho domu v Kolačíne prišiel Mikuláš už v sobotu 28. novembra. Deti ho tradične ...

čítať viac

28.11.2016_slávnostné otvorenie novej predajne LIDL


Dňa 28.11. 2016 prebehlo slávnostné otvorenie novej predajne LIDL, v.o.s. pod dohľadom Ing. Petra Marušinca, primátora mesta Nová Dubnica a obchodného riaditeľa LIDL v.o.s. pána Filipa Dvořáka. Slávnostný príhovor predniesol aj vedúci expanznej kancelárie Ing. Vladimír Němček a riaditeľ ZŠ, Janka Kráľa Mgr. Martin Staňo. Mesto sa môže pochváliť novým konceptom dvojposchodovej predajne. Nákupná časť sa nachádza na prízemí, kancelárske priestory a zázemie pre zamestnancov sú situované na poschodí. Pevne veríme, že potraviny LIDL, v.o.s. naplnia Vaše očakávania.

čítať viac

18.10.2016_Kontrolný deň


Kontrolný deň, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2016 nás presvedčil o tom, že všetky
stavebné práce postupujú v súlade s odsúhlaseným harmonogramom postupu prác
so zhotoviteľom diela a termín nasťahovania prvých nájomníkov do bytového domu
v marci 2017 je reálny. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a pripravuje sa
odovzdanie a prevzatie  bytového domu. Po procese kolaudácie a podaní žiadosti na
Štátny fond rozvoja bývania už nič nebude stáť v ceste k novému bývaniu.

čítať viac

22.07.2016_Naše ruské partnerské mesto Dubna oslavovalo 60. narodeniny


V dňoch 22.07.2016 až 25.07.2016 sa konali oslavy 60 výročia nášho partnerského
mesta Dubna v Rusku, na ktorých sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec.  
Z jedenástich partnerských štátov, s ktorými má mesto Dubna ...

čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.