OPATRENIA COVID-19_Aktualizované_15_10_2020

Chráňte seba a ostatných okolo seba tak, že budete poznať fakty a prijmete vhodné bezpečnostné
opatrenia. Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva. Aktuálne platné
rozhodnutia, režimové opatrenia, usmernenia. Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva
SR na zamedzenie šírenia ochorenia.

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.