Oznam - Kúpalisko LETKA Nová Dubnica

 
 

Vážení návštevníci.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kúpalisko LETKA zahajuje sezónu 10. 07. 2020 o 10:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Aktuálne informácie o otváracej dobe a o cenách vstupného nájdete TU.


Oznamujeme návštevníkom kúpaliska, že sme dočasne spustili pilotný projekt na úpravu spôsobu dobíjania finančných

prostriedkov. Kreditný systém, ktorý sme mali po tri sezóny zavedený nahradí debetný systém.

Ako bude fungovať?
Platenie v areáli kúpaliska bude možné len s identifikačným náramkom. Náramok bude mať finančný limit 20 eur pre

dospelých a 5 eur pre deti od 3 rokov do 15 rokov. Po úhrade minutého limitu v pokladni č. 3 (výstupná pokladňa za turniketmi)

sa limit opätovne obnoví na pôvodnú sumu 20 eur/5 eur. Vstup do areálu je jednorazový. Krátkodobé opustenie areálu ( ako bolo

doteraz zvykom) NIE JE z hygienických dôvodov (COVID-19) MOŽNÉ. Opustenie areálu je možné len v prípade, že bol náramok

vyúčtovaný v pokladni. Areál kúpaliska budete opúšťať zoskenovaním čiarového kódu na turnikete. Čiarový kód nájdete na

účtenke z pokladne.

Snáď sa nový pilotný spôsob dobitia náramku osvedčí a bude pre vás prínosom.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.