Oznam o zatvorení mestského úradu JÚL - AUGUST 2019


Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom,
že v dňoch od 29. júla 2019 - do 02. augusta 2019 bude pre verejnosť ZATVORENÝ!!! 
 
V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť:
- Notárska kancelária JUDr. Pagáčovej, tel. č. 44 20 398
- Notárska kancelária JUDr. Turňovej, tel. č. 44 25 484
 
Zabezpečenie pohrebu:
- potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
- pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách
        STYX – č.t. 0918 040 060, 0949 576 586
        M. Kondel – č.t. 44 34 236, 0905 991 398
        Anton Dado – č.t. 44 21 949, 0904 504 498

Pri občianskych pohreboch kontaktujte:
p. Vranovú – č.t. 0917 273 675 ,
p. Babukovú – č.t. 0903 956 466
Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad:  č.t. 44 31 053

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici, bezplatné
telefónne číslo 0800 500 159

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.