Oznam o zatvorení Mestskej knižnice

 
Z dôvodu rozhodnutia krízového štábu Mesta Nová Dubnica zo dňa 14.10.2020
sa do odvolania od 19.10.2020 /pondelok/ prerušuje prevádzka mestskej knižnice.

Ďakujeme za pochopenie.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.