Oznam o zatvorení Zberného dvora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude dňa 15. 09. 2018 t.j. sobota z dôvodu

štátneho sviatku zatvorený,  Opäť ho otvoríme v pondelok 17. 09. 2018 . Ďakujeme

za pochopenie.                                                                                                         

Mgr. Katarína Bašná  
vedúca odd. ŽP   
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.