Oznam - STU MTF Dubnica nad Váhom


Slovenská Technická Univerzita v Bratislave - Materiálovo technologická fakulta so sídlom
v Trnave - Výučbové stredisko Dubnica nad Váhom, oznamuje uchádzačom o štúdium že
termín príjmania prihlášok na Bc. štúdium v 2. príjmacom kole bude  do 31. 07. 2020. 
Bližšie info na www.mtf.stuba.sk, alebo na tel. č. : 0918/646 064


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.