Oznamy Obvodného pozemkového úradu v Považskej Bystrici

Oznam č.1
Oznam č.2
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.