Pozvánka na vianočné trhy v Novej Dubnici 2018

 
Pozývame Vás na Vianočné trhy v Novej Dubnici, ktoré sa uskutočnia v piatok 14.decembra 2018
od 10.00 do 17.00 h na Mierovom námestí. Zúčastní sa ich mnoho zručných remeselníkov, výrobcov,
novodubnické školy, umelecké školy a záujmové organizácie. Materská škola pripraví krátky kultúrny
program.
Bolo by pekné a vítané, ak máte možnosť a chuť, dotvoriť atmosféru trhov aj predvádzaním výroby,
prípadne ochutnávkou Vašich produktov.
Priestory námestia Vám ponúkame bezplatne. V prípade, že nemáte vlastný stánok, označte to, prosím
na priloženej prihláške, ozveme sa Vám, či máme pre Vás voľný aj stánok.
 
Vyplnenú prihlášku zašlite poštou alebo mailom do   31. októbra 2018 na MsÚ Nová Dubnica, oddelenie
kultúry, Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica, mail: hrehusova@novadubnica.sk .
 
Bližšie informácie: 042/4433484, kl. 112, alebo mob.: 0917 59 59 31.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.