Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že  z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy , bude  obmedzená dodávka elektriny v čase
od 8,00 hod. do 15,30 hod v dňoch:

9. decembra 2019 (t.j. v pondelok) –
ul. A. Sládkoviča s.č. 154-163, Krátka, Ľ. Štúra s.č. 200 -202,  ul. Okružná s.č. 129-136, 144-149 a 151,
Pod Dubovcom s.č. 100-116, Puškinova s.č.122-128,

10. decembra 2019 (t.j. v utorok) –
ul. J. G. Tajovského, J. Kollára s.č. 696-701 a 706, L. Svobodu s.č. 548, 549, 683-686, Ľ. Štúra s.č. 710-712,
ul. Májová, Okružná s.č. 368 – 371, 325 - 328


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.