Prerušenie distribúcie elektriny

 Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že  z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy , bude  prerušená dodávka elektriny v
meste Nová Dubnica v dňoch 20. augusta 2019 a 21. augusta 2019 v čase od 8,00 hod.
do 16,00 hod. nasledovne:

20. augusta 2019 (utorok) –
ulice A. Sládkoviča, Okružná, Puškinova, L. Svobodu 38

21. augusta 2019 (streda) –
P. Jilemnického 5, Sad duklianskych hrdinov 76, SNP súp.
čísla 74, 3, 6, Trenčianska súp. čísla 757, 770, 77, a garáže ul. Trenčianska pri
Sadoch dukl. hrdinov


 Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.