Príjmacie skúšky ZUŠ Nová Dubnica 2019

 
 
Základná umelecká škola Štefana Baláža v Novej Dubnici poriada príjmacie skúšky
do odborov hudobný, výtvarný, tanečný, literárno - dramatický, ktoré sa budú konať
v dňoch 29. 05. 2019, 30. 05. 2019 a 31.05.2019  v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod..               
Tešíme sa na Vás. 
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.