Dnes » 24 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 23 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát pokladničnej služby a materiálno-technického zabezpečenia

Meno Funkcia Telefón E-mail
Ing. Janka Prnová
odborný referent 042/4433 526 kl. 125 prnova@novadubnica.sk

  • zabezpečuje materiálne a technické vybavenie mestského úradu, nákup a distribúciu kancelárskeho materiálu,
  • vedie agendu skladových a osobných kariet,
  • vedie agendu stravovania zamestnancov,
  • vedie evidenciu objednávok, kníh, novín, časopisov,
  • vedie agendu platobných poukazov, agendu preddavkov,
  • zabezpečuje pokladničnú službu,
  • vystavuje a eviduje objednávky v súvislosti s nákupom tovaru,
  • vykonáva informátora a podateľňu pre osobné podania,
  • od doby otvorenia klientskeho centra zabezpečuje značnú časť výkonu (viac ako polovicu) v klientskom centre a ostatné činnosti priamo na oddelení, (podľa styku s občanmi sa striedajú a túto agendu zabezpečujú v klientskom centre, jedná sa vždy o 1 zamestnanca pre klientske centrum, v čase zvýšeného styku s občanmi sú v klientskom centre dvaja zamestnanci),
  • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;