Dnes » 22 / 10
Zajtra » 20 / 10
Pozajtra » 23 / 10
utorok 28. mája 2024 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát rozpočtu

Meno Funkcia Telefón E-mail
Ing. Eva Ježíková odborný referent 042/4430 114, 042/4433 526 kl. 135 jezikova@novadubnica.sk

 • komplexne rieši a usmerňuje financovanie, rozpočtovanie v organizácií vo väzbe na zákon o rozpočtových pravidlách,
 • pripravuje návrh na zostavenie rozpočtu, riadi, kontroluje a zabezpečuje plnenie rozpočtu v priebehu roka a vykonáva potrebné rozpočtové opatrenia s dopadom na rozpočet pre všetky oddelenia MsÚ a podriadené mestské príspevkové a rozpočtové organizácie,
 • spracováva podklady z jednotlivých oddelení úradu k rozpočtu mesta (vrátane škôl, predškolských a školských zariadení),
 • koordinuje práce pri tvorbe návrhu rozpočtu mesta, vykonáva inventarizáciu prostriedkov, zdrojov, pohľadávok a záväzkov, koordinuje práce na tvorbe návrhov rozpočtov organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • vyhotovuje prehľady o plnení rozpočtu mesta (vrátane škôl, predškolských a školských zariadení), o poskytnutých a čerpaných príspevkoch a dotáciách, sleduje úverovú zaťaženosť mesta a spracováva podklady podľa požiadaviek bankových inštitúcií,
 • zabezpečuje komplexné podklady k spracovaniu finančného auditu a spracováva a predkladá záverečný účet mesta,
 • vyhotovuje výkazy za mesto pre bankové inštitúcie, daňový úrad, štatistiku a pod.,
 • zabezpečuje archivovanie agendy podľa príslušných predpisov,
 • vedie agendu pohľadávok, zodpovedá za vymáhanie pohľadávok,
 • pripravuje podklady na finančnú a majetkovú komisiu,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;