Dnes » 24 / 10
Zajtra » 24 / 10
Pozajtra » 21 / 10
štvrtok 28. septembra 2023 - Meniny má Václav
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov 
prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

Právo hlasovať:
• Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
• Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného 
zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 
Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).
 
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov 
(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.
(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)