Rekonštrukcia MŠ

Zníženie energetickej náročnosti Materská škola

Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská

Nová Dubnica

 

 

Vďaka projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica“ sa zrekonštruovali všetky tri pracoviská Materskej školy – Komenského sady, Kukučínova a Petra Jilemnického. Zateplili sa budovy, vymenili sa okná, zrekonštruovali sa strechy, čím sa dosiahne cieľ projektu – zníženie nákladov na energie. Celkové výdavky projektu boli 902 212,07 eur, z čoho 857 101,47 eur bolo financovaných z eurofondov a Mesto Nová Dubnica zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt vo výške 45 110,60 eur.

Súčasne sa zrekonštruovala elektroinštalácia a zdravotechnické vybavenie. Taktiež sa vykonala regulácia vykurovania. Tieto práce vo výške 293 872,52 eur sa financovali z rozpočtu mesta.

Projekt sa realizoval 12 mesiacov, v termíne od júna 2009 do júna 2010.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk

Fotogaléria

Po rekonštrukcii – 11/2010

Po rekonštrukcii – 11/2010

Po rekonštrukcii – 11/2010

Po rekonštrukcii – 11/2010

Po rekonštrukcii – 11/2010

Po rekonštrukcii – 11/2010

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Materská škola pred rekonštrukciou

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Stavebné práce na elokovaných pracoviskách

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.