Rekonštrukcia ZŠ Janka Kráľa

Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica

 

 

Projektom „Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica“ sa doplnila komplexná rekonštrukcia základnej školy, ktorá sa začala realizovať v roku 2007 z rozpočtu mesta. Počas desiatich mesiacov ( február – november 2010 ) sa zrekonštruovali objekty družiny a školskej jedálne, školské dielne, spojovacia chodba objektov, športová hala (telocvičňa) a vybudovalo sa viacúčelové ihrisko. Cieľom tohto projektu je zníženie nákladov na energie, ktoré sa dosiahnu zateplením, výmenou okien a rekonštrukciou strechy na objektoch ZŠ o 66,60%. Celkové výdavky projektu sú 929 112,41 eur, z čoho je 882 656,79 eur financovaných z eurofondov a mesto zo svojho rozpočtu spolufinancuje projekt vo výške 46 455,62 eur.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk

Fotogaléria

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Základná škola pred rekonštrukciou

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Priebeh prác

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.