Zasadnutia MsZ

28.06.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 03.07.2017 do 31.12.2017
čítať viac

01.06.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 06.06.2017 do 31.12.2017
čítať viac

24.05.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 02.06.2017 do 31.12.2017
čítať viac

12.04.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 12.04.2017 do 31.12.2017
čítať viac

22.02.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 22.02.2017 do 31.12.2017
čítať viac

09.01.2017

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 13.01.2017 do 31.12.2017
čítať viac

14.12.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 29.12.2016 do 31.12.2017
čítať viac

16.11.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 22.11.2016 do 31.12.2016
čítať viac

26.10.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 02.11.2016 do 31.12.2016
čítať viac

07.09.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 12.09.2016 do 31.12.2016
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.