Sekretariát primátora a prednostu

Mgr. Zuzana Zvonárová

vedúca sekretariátu

E-mail
zvonarova@novadubnica.sk

 

Kontakty

Telefón
042/443 3484, 042/443 3524, 042/443 3526
Mobil
0905 708 132
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Zuzana Zvonárová
referent sekretariátu   zvonarova@novadubnica.sk
Mgr. Daniela Mauerová
referent sekretariátu   daniela.mauerova@novadubnica.sk

 

Riadi vedúci sekretariátu. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni sekretariátu.

Do sekretariátu patrí:

  • referát vozového parku
  • doručovateľka
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.