Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

riaditeľka

 

Kontakty

 

Adresa
Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica
(Zdravotné stredisko, I. poschodie vľavo)
Telefón
042/4430 794
Mobil
0902 301 176

 

 

Samostatný právny subjekt. Vznikla v r. 2001.

Od 1.2.2003 je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Zaoberá sa deťmi od 0 do dospelosti, ktoré majú rôzne problémy v predškolskom i školskom veku.

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.