Základná umelecká škola Štefana Baláža

Mgr. Miroslava Múdra

riaditeľka školy

 

Kontakty

 

Adresa
P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica

 

Telefón
042/4432 381

 

Mobil
0917/794829

 

E-mail
zusnd@stonline.sk

 

Web
www.zusnovadubnica.sk

 

Školské zariadenie s právnou subjektivitou

Dátum vzniku: 1.9. 1961

Počet odborov: 4

 

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.