Súhrnné správy o zákazkách

Pripravujeme : správy na zákazky nad 1 tis. Eur podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona 25/2006 Z.z. a správy na zákazky nad 5 tis. Eur podľa § 117 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.