Transparentný účet s názvom „Mesto Nová Dubnica COVID-19“

 
V súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus) zriadilo Mesto Nová Dubnica transparentný účet
s názvom „Mesto Nová Dubnica COVID-19“ za účelom poskytnutia pomoci pri výpadku príjmov a
zvýšených nákladov pre zabezpečenie základných životných  potrieb, napríklad na nákup dezinfekčných
prostriedkov, ochranných pomôcok, poukážok na nákup potravín a iné.

Primátor mesta, Peter Marušinec, zástupca primátora mesta, Pavol Pažítka, hlavná kontrolórka
mesta, Marta Gašajová a prednostka mestského úradu, Eva Lackovičová sa rozhodli od 01.04.2020
až do odvolania vzdať sa časti svojej mzdy a prispievať na tento účet.
Banka zverejní účet na internetovej stránke :  http://transparentneucty.sk/ s neobmedzeným
prístupom používateľov internetu.

Na účet môžu prispievať aj občania, podnikatelia či spoločnosti, a to zaslaním prostriedkov
na účet číslo: SK 28 0900 0000 0051 6950 8187.

Všetci sme na jednej lodi, ďakujeme.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.