UT_Zámer-odpredaj pozemku za RD v OZ Dlhé diely - Ing. Michal Celec ... §9a, ods. 8 písm. e_03_09_19

UT_Zámer-odpredaj pozemku za RD v OZ Dlhé diely - Ing. Michal Celec ... §9a, ods. 8 písm. e_03_09_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.