UT_Zámer-odpredaj pozemku v IBV Miklovky - Miloš Konečný s manž. ... §9a, ods. 8 písm. e_14_05_19

UT_Zámer-odpredaj pozemku v IBV Miklovky -  Miloš Konečný s manž. ... §9a, ods. 8 písm. e_14_05_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.