Viedeň - Deň múzeí 2018

 

Viedeň - Deň múzeí  2018

26.10.2018

Jednodňový poznávací zájazd oddelenia kultúry MsÚ Nová Dubnica

 • odchod o 6:00 hod. z Mierového námestia  
 • príchod do historického centra Viedne, prehliadka historického centra Viedne so sprievodcom,
      oboznámite  sa tiež s možnosťami, aké múzeá môžete v tento deň navštíviť
 • individuálna prehliadka  priľahlých múzeí podľa vlastného výberu ( Hofburg, Apartmány Sisi,
      Albertina, Prírodovedno-historické múzeum, Umelecko-historické múzeum a iné )
 • odchod z Viedne o 18:00 hod.                

Cena  22€ zahŕňa:

 • doprava klimatizovaným autobusom
 • služby sprievodcu
 • program a organizácia

Cena nezahŕňa:

 • poistenie
 • prípadné vstupy do múzeí

Muzeálna Viedeň, ako ju poznáme, je rakúskym štátnym sviatkom 26.októbra, počas ktorého sú každoročne
v tento deň sprístupnené viedenské paláce, kde sú ministerstvá, či Rakúsky parlament... a kedy sú vstupy do
mnohých viedenských galérií znížené, niektoré i zdarma. Rakúsko oslavuje 26. októbra štátny sviatok a oslavy
s bohatým sprievodným programom prebiehajú v celej krajine. Vo Viedni je centrom osláv Heldenplatz, kde
po celý deň prebiehajú prehliadky a program Rakúskych ozbrojených síl Österreichs Bundesheeres, s vystavenou
vojenskou technikou. Vo Viedni je asi 100 múzeí, ktoré v tento deň môžete navštíviť zdarma, alebo so zľavami.

Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 110,112 , mail: kebiskova@novadubnica.sk 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.