Voľby 2018 - do orgánov samosprávy obcí

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018
Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.
 
 

Mesto Nová Dubnica má  ku dňu 14. 08. 2018   11 134 obyvateľov.

 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.