Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2014
O mieste a čase zapisu dieťaťa a výške príspevkov


Účinné od : 03.03.2015

Zverejnené od: 28.08.2014 do 13.03.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 Mesta Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Nová Dubnica č. 1/2014

o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 07.02.2014 do 13.03.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN 08/2013

O doplnení a zmene VZN 06/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa .......Účinné od : 01.09.2013

Zverejnené od: 03.07.2013 do 10.03.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.