Všeobecné záväzné nariadenia

o doplnení a zmene VZN č. 8/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zrušené 2/2010
o doplnení a zmene VZN č. 8/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Nová Dubnica

Účinné 1/2010
VZN č. 1/2010

Zverejnené od: 23.03.2013 do 13.03.2015
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 13/2009
o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica

Zrušené 10/2009
o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zrušené 8/2009
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 4/2008

Zrušené 7/2009
o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 4/2008

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.