Všeobecné záväzné nariadenia

o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zrušené 16/2004
o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb

Zrušené 14/2004
o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zrušené 4/2004
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o udelení čestného občianstva Mesta Nová Dubnica, mestského vyznamenania a ceny

Zrušené 9/2002
o udelení čestného občianstva Mesta Nová Dubnica, mestského vyznamenania a ceny

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 - Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zrušené 8/2002
o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 - Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o zásadách prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zrušené 7/2001
o zásadách prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

Účinné 5/1998
VZN č. 5/1998

Zverejnené od: 23.03.2013 do 10.03.2015
čítať viac

o doplnení VZN č. 10/1995

Zrušené 4/1998
o doplnení VZN č. 10/1995

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení VZN č. 10/1995

Zrušené 2/1998
o doplnení VZN č. 10/1995

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.