Všeobecné záväzné nariadenia

o doplnení a zmene VZN č. 10/1995

Zrušené 1/1997
o doplnení a zmene VZN č. 10/1995

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb

Zrušené 10/1995
Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o územnom rozvoji a architektúre

Účinné 1/1992
VZN č. 1/1992

Zverejnené od: 23.03.2013 do 11.03.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.