o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb

Zrušené 14/2004
o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.