o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010

Zrušené 5/2011
o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.