o doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Nová Dubnica

Účinné 10/2012

Všeobecne záväzné nariadenie

Trhový poriadok tržnice


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.