o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 - Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica

Zrušené 8/2002
o doplnení a zmene VZN č. 7/2001 - Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.