o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 11/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.