o udelení čestného občianstva Mesta Nová Dubnica, mestského vyznamenania a ceny

Zrušené 9/2002
o udelení čestného občianstva Mesta Nová Dubnica, mestského vyznamenania a ceny
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.