o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

Účinné 5/1998
VZN č. 5/1998

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.