o zmene a doplnení VZN č. 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica

Zrušené 3/2010
o zmene a doplnení VZN č. 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.