Štatút cintorínov mesta Nová Dubnica

Účinné 8/2007
Všeobecne záväzné nariadenie - Štatút cintorínov mesta Nová Dubnica

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.