Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2014
O mieste a čase zapisu dieťaťa a výške príspevkov


Účinné od : 03.03.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.