Dnes » 25 / 12
Zajtra » 24 / 12
Pozajtra » 23 / 12
utorok 3. augusta 2021 - Meniny má Jerguš
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2019

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
o výške príspevku v základnej umeleckej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach
Účinné od : 01.06.2019