Dnes » 7 / 5
Zajtra » 9 / 5
Pozajtra » 10 / 5
piatok 23. februára 2024 - Meniny má Roman(a)
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 Mesta Nová Dubnica

VZN_01_2022

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa a žiaka 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica

Účinné od : 17.03.2022